Продукти

Джейс Такси в детската градина

Софтуерът е предназначен за отчитане събираемостта на таксите, дължими в детските градини. Програмата е съобразена с наредбата на Общините – […]


Вижте още;

Джейс Счетоводство

Финансово-счетоводен модул, част от Системата за управление на бизнеса Джейс, предлагащ пълна автоматизация на счетоводните процеси. Софтуер от ново поколение, […]


Вижте още;