„Подкрепа на микро и малки предприятия – COVID-19”

Джей Софт ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2060-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта: 10000 лева.
Срок на договора: 06/07/2020 г. до 06/10/2020 г.