Омекс 2000 Заплати и Личен състав

Омекс 2000 Заплати и Личен състав

Омекс® 2000 е съвременна интегрирана програмна система, работеща под Microsoft Windows (версии 2000 и по-нови) за автоматизация на дейностите на отделите “Работни заплати”, “Персонал” и “Каса” във всички типове предприятия без значение на формата на собственост и системата на заплащане.Омекс® 2000 е гъвкава многоезична, многофирмена и многовалутна система, изградена на основата на трислоен модел и съобразена, както с честите промени в трудовото и социалното законодателство в Република България така и с бързото развитие на компютърните технологии.Реализирана на модулен принцип, Омекс® 2000 включва като основни модули Омекс® 2000 Заплати и Омекс® 2000 Кадри и допълнителните модули Администратор, Експортер, Сделно заплащане, Счетоводен интерфейс, Платежни документи.Омекс® 2000 работи с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части на системата без това да нарушава цялостта на информацията.

Джей Софт ООД е търговски представител на фирма ОмегаСофт ООД за продажба, внедряване и консултации на продуктите с марката Омекс. Нашите консултанти са обучени и лицензирани да обучават и консултират по програмите. Те ще ви помогнат да решите и най-сложния казус, ще ви консултират по трудово-правни отношения, социално и здравно осигуряване. Ние непрекъснато повишаваме нашата квалификация чрез доипълнителни обучения и семинари.

www.omegasoft.bg

Направете запитване за този продукт