Джейс Калкулации в детските градини

Джейс Калкулации в детските градини

Програмата представлява софтуер за автоматизиране процеса на съставяне на калкулационни ведомости и изготвяне на дневните менюта в детските градини. Освен това програмата работи и като складов софтуер и изпълнява дейностите по доставянето на продуктите и тяхното изписване от склада, като във всеки един момент ви дава информация за налични количества. Накрая софтуера ще направи всички необходими отчети – количествени и стойностни, които трябват за отчетността, счетоводството, Общината.

Програмата е съобразена с всички изисквания на нормативната уредба, Общините, включва и програмата „Училищен плод“.

Още за програмата:
– автоматично попълване на калкулационна ведомост;
– автоматично изчисляване на полагаемите порции за дневното меню;
– автоматично съставяне на месечен отчет;
– автоматично попълна не требвателни листи;
– разнообразни справки за доставките – по доставчици, по дни, по продукти и т.н.;
– автоматично изчисляване на себестойност на хранене – на ден, на месец, по деца, по персонал, на яслени и вечерни групи;
– и много други автоматизирани дейности по съставянето на дневните менюта ва детската градина

 

Направете запитване за този продукт