Омекс 2000, версия 4.2.5 от 12.04.2021 г.

Публикувана е нова версия на ПП Омекс 2000 – 4.2.5/12.04.2021 г. Можете да я изтеглите от секция „Изтегли“ или от сайта на Омегасофт – www.omegasoft.bg.

Моля, прочетете внимателно инструкциите „Какво ново“ и изпълнете каквото е необходимо.