Омекс 2000, lерсия 4.3.0a от 21/03/2022 г.

Публикувана е нова версия на ПП Омекс 2000 – Версия 4.3.0a от 21/03/2022 г.. Можете да я изтеглите от секция „Изтегли“ или от сайта на Омегасофт – www.omegasoft.bg.

Моля, прочетете внимателно инструкциите „Какво ново“ и изпълнете каквото е необходимо.