Омекс 2000, версия 4.3.8a от 05/04/2023 г.

Публикувана е нова версия на ПП Омекс 2000 – Версия 4.3.8a от 05/04/2023 г. Можете да я изтеглите от секция „Изтегли“ или от сайта на Омегасофт – www.omegasoft.bg.

Моля, прочетете внимателно инструкциите „Какво ново“ и изпълнете каквото е необходимо.