Омекс 2000, версия 4.2.0 от 20.07.2020 г.

Публикувана е нова версия на ПП Омекс 2000 – 4.2.0/20.07.2020 г. Можете да я изтеглите от секция „Изтегли“ или от сайта на Омегасофт – www.omegasoft.bg.

Моля, прочетете внимателно инструкциите „Какво ново“ и изпълнете каквото е необходимо.