ДЖЕЙС Такси за детската градина

Софтуерът е предназначен за отчитане събираемостта на таксите, дължими в детските градини.
Програмата е съобразена с наредбата на Общините – плащане на постоянна такса, диференцирана такса за присъствен ден, за седмични, целодневни детски градини и ясли и подготвителни групи.
Съхранява информация за всяко дете – група, адрес, родители, телефон, e-mail, дължима такса, отстъпка за намалена такса, хронология на плащанията.
Изчисляването на таксите се извършва съобразно въведените неприсъствени дни и отстъпки, както и според размера на таксата, определена с действаща Наредба на съответната Община. Изчисляване на лихви за дължими суми.
Справки – печат на списъци по групи и общо, печат на квитанции, печат на хронологични справки, печат на месечни отчети, различни справки за платени и неплатени такси и др.