Категория: Джей Софт ООД

Джейс – Такси детски градини

Софтуерът е предназначен за отчитане събираемостта на таксите, дължими в детските градини. Програмата е съобразена с наредбата на Общините – […]


Вижте още;