Автор: Елена

Омекс 2000, lерсия 4.3.0a от 21/03/2022 г.

Омекс 2000, lерсия 4.3.0a от 21/03/2022 г.

Публикувана е нова версия на ПП Омекс 2000 – Версия 4.3.0a от 21/03/2022 г.. Можете да я изтеглите от секция […]


Вижте още;
Справка по чл.73 за доходи, изплатени през 2021 г.

Справка по чл.73 за доходи, изплатени през 2021 г.

До 28 февруари, 2022 Г. предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица […]


Вижте още;
Джейс – Калкулации в детската градина

Джейс – Калкулации в детската градина

Джейс Калкурации представлява софтуер за автоматизиране процеса на съставяне на калкулационни ведомости и изготвяне на дневните менюта в детските градини. […]


Вижте още;
„Подкрепа на микро и малки предприятия – COVID-19”

„Подкрепа на микро и малки предприятия – COVID-19”

Джей Софт ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2060-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, […]


Вижте още;