AccountMag – Печат на банкови документи

AccountMag – Печат на банкови документи

Програма за попълване, разпечатване и съхраняване всички банкови документи.

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ:
• Вносна бележка
• Нареждане разписка
• Преводно нареждане за директен дебит (Платежно искане)
• Преводно нареждане за кредитен превод (Платежно нареждане)
• Преводно нареждане за плащане от/към бюджета
• Преводно нареждане за плащане от/към бюджета разширено

www.unisoft-bg.com

 

Направете запитване за този продукт