Омекс 2000 Хонорари

Омекс 2000 Хонорари

Омекс 2000 Хонорари е продукт, предназначен за обработване на лица, работещи по извънтрудови правоотношения, свободни професии, получаващи доходи, подлежащи на облагане и др.
Програмата дава възможност за начисляване на хонорар, пресмятане на нормативно-признатите разходи, осигуровките и сумата за получаване. Печат на хонорар-сметка и служебна бележка.
Омекс 2000 Хонорари ви дава възможност да изготвяте разнообразни справки, ведомости, рекапитулации, Декларация 1, Декларация 6, Справка по чл.73 в електронен вид и други справки, според Вашите изисквания.

Джей Софт ООД е търговски представител на фирма Омегасофт ООД за продажба, внедряване и консултации на продуктите с марката Омекс. Нашите консултанти са обучени и лицензирани да обучават и консултират по програмите. Те ще ви помогнат да решите и най-сложния казус, ще ви консултират по трудово-правни отношения, социално и здравно осигуряване. Ние непрекъснато повишаваме нашата квалификация чрез доипълнителни обучения и семинари.

www.omegasoft.bg

 

Направете запитване за този продукт