Джейс Фактуриране

Джейс Фактуриране

Джейс Фактуране е предназначен за печат на фактури. Има следните възможности:
– издаване на фактури, проформи фактури
– автоматично номериране
– поддържане на номенклатури на артикули, клиенти, обекти, МОЛ-ове, лице приело стоката, банкови сметки и др.
– отстъпки на всеки редо от фактурата или обща отстъпка на цялата сума
– пресмятане на ДДС по правилото под и над 100
– печат на фактури за БИЛЛА, МЕТРО, графичен печат, запис в XML, запис в текстов файл
– справки за издадени фактури/проформи – по дата, по обект, по клиент и други селекции
– прехвърляне на фактурите и автоматично осчетоводяване в Джейс Счетоводство
– връзка с е-фактура

Модулът работи, както самостоятелно, така и в комбинация с Джейс Складово стопанство.

Направете запитване за този продукт