Нова версия на ПП Омекс 2000 – 4.1.6 от 06/03/2020 г.

На сайта на Омегасофт ООД е публикувана нова версия 4.1.6 от 06/03/2020 г. на ПП Омекс 2000.