За нас

Джей Софт ООД е основана през 2002 г. От тогава фирмата се развива в областта на разбработката, продажбите и внедряването на счетоводен и специализиран софтуер. Имаме стотици успешни инсталации в различни сфери на икономиката – производство, търговия, дъържавен сектор и други.
Нашият собствен продукт е ПП Джейс – Система за управление на бизнеса (вкл. Модулите Счетоводство и ДДС, ДА, Склад, Фактуриране, Сервиз, Рентш, Калкулации в детските градини, Такси в детските градини). Софтуерът ни е базиран на много опит и познания в областта на счетоводството и отчетността. Непрекъснато го развиваме и усъвършенстваме в пълно съотетствие с българското законодателство.
Джей Софт ООД е официален представител за продажба, обслужване и поддръжка на ПП Омекс 2000 – ТРЗ, Личен състав и Хонорари на фирма Омегасофт ООД. Продуктът е над 25 години на пазара и се отличава с високо качество и отлична функционалност. Всяка година екипът на Джей Софт ООД се сертифицира и обучава по ПП Омекс 2000, за да предложи на клиента качествено обслужване и професионализъм.
Притежаваме лиценз за продажба и обслужване на АПИС – правно-информационна система. Апис е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвърженстването и продажбата на правни и бизнес информационни системи в България.
Екипът ни е амбициозен, с опит и висока специализация в сферата на компютърните технологии, комуникации, интернет и софтуер. Непрекъснато поддъраме нашето ниво с допълнителни обучения и курсове. Имаме солиден опит с комуникацията с институции – НОИ, НАП, Инспекция по труда, Община и други.