Джейс – Калкулации в детската градина

Джейс Калкурации представлява софтуер за автоматизиране процеса на съставяне на калкулационни ведомости и изготвяне на дневните менюта в детските градини. Освен това програмата работи и като складов софтуер и изпълнява дейностите по доставянето на продуктите и тяхното изписване от склада, като във всеки един момент ви дава информация за налични количества. Накрая софтуера ще направи всички необходими отчети – количествени и стойностни, които трябват за отчетността, счетоводството, Общината.